Bent u covid positief en heeft u medisch advies nodig, neem dan telefonisch contact op!

Bent u covid positief en heeft u enkel een ziekte attest nodig of heeft u een hoog risico contact gehad, bel tussen 14 en 16u.

Indien u een hoog risico contact gehad heeft en reeds een code ontvangen van het call center dan kan je via www.mijngezondheid.be  je quarantaine attest zelf afdrukken. 

Uitleg overheid: In principe wordt een getuigschrift van quarantaine opgesteld door medewerkers van het call center die dat doen op autoriteit van de Regionale Gezondheidsinspecteurs. Hoog-risico contacten kunnen zelf dat quarantainecertificaat voor hun werkgever downloaden (maximale duur 10 dagen) via Mijngezondheid, aan de hand van de code die ze van het call center krijgen. De persoon kan (tele)werken, maar zich niet naar zijn werkplek begeven. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van het RIZIV.

Voor een covid test owv milde covid klachten of voor alle andere vragen rond covid kijk hieronder verder of ga naar www.mijngezondheid.be. Daar kan u zelf codes voor een test aanmaken. 

Stappenplan:

1) Ga naar www.mijngezondheid.be

2) klik op Ik voel me ziek. Moet ik een test doen? (vragenlijst)   (Dit staat bij "Nieuwtjes")

    Dit is de zelfevaluatie tool of Self Assessment Testing.

Als je deze gedaan hebt krijg je een advies. In deze tekst staat ergens in het blauw: Vraag hier een CTPC code aan. Hiervoor moet u zich aanmelden met een e-ID of Itsme.

U heeft dan de keuze tussen een antigeen sneltest bij de apotheek of een PCR test. Hiervoor dient u zelf een afspraak te maken.

De PCR test is de meest correcte test maar de wachttijd is hiervoor een paar dagen en de tijd tot het resultaat is gekend is zeker 48 uren. Hier hebben wij geen invloed op!

De antigeen sneltest moet bij de apotheek afgenomen worden. Deze kan vaak veel sneller gebeuren. Indien deze negatief is, is het beter om ook nog een PCR test te laten uitvoeren owv mogelijks vals negatieve resultaten bij de antigeen sneltest.

Quarantainemaatregelen igv hoog risico contact

Duur van de quarantaine

De duur van de quarantaine werd algemeen vastgelegd op 10 dagen, te tellen vanaf de dag na het laatste hoog-risico contact  (=dag 0). Omdat de incubatieduur kan oplopen tot 14 dagen moet de persoon nadien nog 4 dagen extra waakzaam zijn voor het optreden van symptomen, contact vermijden met personen die risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en de hygiënische maatregelen nauwgezet toepassen. 


Volledig gevaccineerde risicocontacten

  • Men wordt als "volledig gevaccineerd" beschouwd vanaf 2 weken na de laatste aanbevolen dosis. Dat wil zeggen 2 weken na de 1e dosis van het Janssen COVID-19 vaccin en 2 weken na de 2e dosis voor alle andere vaccins op de Belgische markt.

  • Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten zich tweemaal laten testen.                                            Tot ontvangst van het resultaat van de eerste test blijven ze in quarantaine. Bij negatief resultaat kan de quarantaine over het algemeen gestopt worden. Een tweede test is echter nog steeds nodig.

          Voor Voor personen die onder hetzelfde dak wonen gebeurt de 1e test eveneens zo snel mogelijk en de 2e                  test 7 dagen na de laatste blootstelling. Indien de positieve persoon zich niet volledig kan isoleren van de                          gezinsleden zal de laatste blootstelling pas op het einde van de isolatieperiode zijn. De tweede test zal dan                      plaatsvinden 17 dagen na de positieve test van de positieve persoon. De quarantaine stopt niettemin na de 1e                  negatieve test. (Onder de huidige omstandigheden kan je je bij deze maateregel natuurlijk vraagtekens stellen.                Wees dus extra voorzichtig!)


Niet gevaccineerde hoog-risicocontacten inclusief kinderen <12 jaar met besmettingen binnen het gezin

Deze personen moeten in quarantaine gaan. Om een langdurige quarantaine en secundaire besmettingen binnen het huishouden te vermijden, is het aan te raden om ook binnen het huishouden de isolatieregels strikt toe te passen. Zie verder voor meer uitleg hierover.

Alle hoog-risicocontacten dienen getest te worden. Kinderen <6  jaar moeten niet getest worden na een hoog-risico contact binnen het gezin maar worden wel getest indien het hoog-risico contact plaats had buiten het gezin. Bij een positief test-resultaat moeten in dat geval namelijk bijkomende maatregelen genomen worden voor de huisgenoten.

Zo snel mogelijk een eerste test:

  • Als het resultaat van de test positief is gaat de patiënt in isolatie. 
  • Als het resultaat van de eerste test negatief is, loopt de quarantaine verder en wordt een tweede test afgenomen ten vroegste dag 7 na de dag van het laatste hoog-risicocontact (=dag 0).

Tweede test:

  • Indien het resultaat van deze tweede test ook negatief is, kan de quarantaine stoppen. Omdat de incubatieduur kan oplopen tot 14 dagen, moeten de algemene maatregelen nog 7 dagen worden gevolgd.
  • Indien het resultaat van de tweede test positief is, start een isolatieperiode. 
  • Voor personen die onder hetzelfde dak wonen, kan het laatste hoog-risicocontact op verschillende momenten vallen, afhankelijk van het gedrag van de positieve persoon. Indien deze zich niet kan of wil isoleren van zijn huisgenoten,zal het laatste hoog-risico contact pas op het einde van de besmettelijke periode van deze persoon zijn. Een eerste test wordt steeds afgenomen zo snel mogelijk na identificatie van het risicocontact. Een tweede test kan worden afgenomen aan het eind van de isolatie van depositieve persoon (10e dag). Indien deze test negatief is, eindigt de quarantaine voor de contactpersoon. Een derde test 7 dagen na het laatste risicocontact (d.w.z. op dag 17) is echter nog steeds nodig. Indien geen testing gebeurt, duurt de quarantaine tot 10 dagen na het beëindigen van de isolatieperiode (dus 10+10 dagen). Ouders van kinderen <6 jaar beslissen zelf of ze deze bijkomende testing verkiezen of langere quarantaine zonder testing. 

Isolatieprocedure igv positief resultaat

De positieve persoon moet 10 dagen in isolatie en mag vanaf dag 11 uit isolatie indien deze 3 dagen koortsvrij is en geen klachten meer heeft zoals hoesten, snotteren, spierpijnen,... In dat geval moet de isolatie verlengd worden en dient u contact op te nemen met ons.

Kijk hier voor de isolatieprocedures en maatregelen die je moet hanteren:

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_case%20%26houshold_NL.pdf