Coronavirus

Onze praktijk treft de nodige maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus en ter bescherming van onze niet zieke patiënten.


Het Riziv vraagt dat u terug voor alle problemen een afspraak maakt, zowel voor controles, voorschriften, attesten of andere problemen. U kan deze online maken of telefonisch. 

Indien u koorts heeft, last heeft van kortademigheid, hoesten, diarree en/of onwelzijn, gelieve ons steeds telefonisch hiervan op de hoogte te brengen.

U kan ons ook telefonisch contacteren voor verdere info of vragen ivm corona of evt noodzaak tot afnemen van een test. 

Tijdens het consult of huisbezoek is het belangrijk om zelf een mondmasker te dragen. Ook wij zullen beschermende kledij dragen zoals voorgeschreven, dwz een masker en handschoenen en zo nodig een bril en schort.


Neem ook volgende maatregelen in acht (dit geldt voor alle patiënten):

- goed de handen wassen en ontsmetten (zeker bij het binnenkomen van de praktijk!)

- draag een mondmasker wanneer je in de praktijk komt

- maak gebruik van wegwerpzakdoeken

- hoesten in de elleboog

- geen handen geven aan elkaar

- houd afstand van elkaar (1,5 meter)

- blijf thuis indien je ziek bent! (niet naar winkel, apotheek, enz.)De meest actuele en medisch correcte informatie over het coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be en www.laatjevaccineren.be

Vaccinatie

Lijst van hoogrisicoziekten:

Patiënten van 45 tot 64 jaar:

- Chronische luchtwegaandoeningen (COPD)

- Chronische hart- en vaatziekten

- Obesitas - Diabetes

- Chronische zenuwaandoeningen

- Dementie - Kanker – tumoren

- Verhoogde bloeddruk


Patiënten van 18 tot 64 jaar:

- Chronische nierziekten

- Chronische leverziekten

- Hematologische kankers bv leukemie

- Syndroom van Down

- Transplantatiepatienten (ook op wachtlijst)

- Verstoord immuunsysteem

- HIV

- Zeldzame ziekten


Deze lijst wordt opgemaakt door de ziekenfondsen, huisartsen, specialisten.

Vanaf donderdag 08 april kan U zelf controleren of U op de lijst staat via www.myhealthviewer.be

Indien dit niet lukt kan U terecht bij uw apotheker of ziekenfonds.

Indien U niet op de lijst staat en meent toch een hoogrisicoziekte te hebben kan uw huisarts U toevoegen aan de lijst.

Risicopatiënten hoeven niets te doen: U zal automatisch uitgenodigd worden.

Bel hiervoor NIET naar uw huisarts.

Uitnodiging start vanaf tweede helft van april of begin mei.

De volgorde wordt NIET bepaald door de aard van de ziekte maar door de leeftijd: van 64 naar 18 jaar